SIMNO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA

         BŪRELIAI

 Apie mus
 Mokyklos strategija
 Mokytojai
 Mokymas
 Projektai
 Laisvalaikis:
    Būreliai
    Šventės
    Sportas
 Kontaktai
 Nuotraukos

Naudingos nuorodos

 

       Tautinių ir religinių tradicijų būrelis puoselėja tautines religines tradicijas, pamini kalendorines, religines šventes, liturginius laikotarpius, organizuoja mokomąsias - pažintines ekskursijas, bendrauja su Simno Caritu, M .Valančiaus blaivybės draugija. 

         Jaunųjų bibliotekos draugų būrelio „Raktai į visas žinias" tikslas - ugdyti moksleivių toleranciją, meninius gebėjimus, bendravimo įgūdžius. Moksleiviai mokosi ieškoti informacijos, pasitelkdami šiuolaikines mokymosi priemones. Įdomūs renginiai, popietės, susitikimai, tradiciniai advento vakarai, Užgavėnių šventė lydi jaunųjų bibliotekos draugų dienas.

        Jaunųjų gamtininkų būrelio veiklos metu moksleiviai įgyja ne tik teorinių žinių, bet ir ugdo darbo įgūdžius, meilę gimtojo krašto gamtai. Būrelio nariai dalyvauja įvairiuose rajono, apskrities, respublikos renginiuose, laimi prizines vietas. Mokykloje organizuoja šventines popietes, kalėdinių puokščių parodas.

         Folkloro tyrinėjimo būrelį lanko  mokiniai, besidomintys senąja lietuvių kultūra, liaudies dainomis, pasakojamąja ir smulkiąja tautosaka. Būrelio narių dėka surinkta medžiaga apie Simno miestelio ir jo apylinkių senuosius amatus, XIX a. šeimos etiketą, kalendorinių švenčių  apeigas ir papročius.

       Kraštotyrininkai domisi lietuvių tautos, gimtojo krašto, mokyklos istorija, tradicijomis, puoselėja mokyklos muziejų, keliauja po Lietuvos atmintinas vietas.

     Fizinę ir dvasinę sveikatą moksleiviai stiprina per sporto būrelio užsiėmimus. Jie noriai organizuoja sportinius renginius mokykloje, miestelyje.  Aktyviai dalyvauja apskrities bei rajono organizuojamose sporto varžybose bei šventėse.