SIMNO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA

         PROJEKTAI

 Apie mus

 Mokyklos strategija

 Mokytojai

 Mokymas

 Projektai

 Laisvalaikis:

    Būreliai

    Šventės

    Sportas

 Kontaktai

 Nuotraukos

Naudingos nuorodos

 VYKDOMI PROJEKTAI 

 

Projektas „Gyvenimo įgūdžių integravimas ir diegimas profesijos mokyme“

Nr. LLP-LdV- VETPRO-2009-LT-0268

 

                      Marijampolės PRC vykdo mainų projektą „Gyvenimo įgūdžių integravimas ir diegimas profesijos mokyme“, finansuojamą Leonardo Da Vinci fondo, kurio partneris yra ir mūsų mokykla. Trys mūsų mokyklos profesijos mokytojai turėjo galimybę vykti stažuotis į Kiprą, Ispaniją ir Škotiją. Šis mainų projektas skirtas Vakarų Europos profesijos mokytojų patirtį panaudoti mūsų šalies mokytojų kompetencijoms  tobulinti.

Būdami Kipre, mokytojai lankėsi įvairių mokomųjų dalykų pamokose, stebėjo mokytojo ir mokinio bendravimą, matė, kaip mokiniai drąsiai klausia ir aiškinasi, kas jiems nesuprantama. Mokinių grupės nedidelės, todėl patogu bendrauti, mokiniai aktyvūs pamokų metu.Vizito metu dalyviai susipažino ne tik su Interkoledžo veikla, bet grožėjosi Kipro gamta, Viduržemio jūra, aplankė daug muziejų.

Balandžio 26- gegužės 4 dienomis vyko stažuotė Ispanijoje, Baskų krašte. Stažuotės metu lankėmės mokytojų kvalifikacijos centre „Technika“, Baskų kvalifikacijos institute IVAC, suaugusiųjų rengimo centre EPA bei profesiniame centre „Elorrieta“.

Vizito metu galėjome stebėti, kaip dirba mokiniai ,besimokantys virėjų specialybės, atlieka praktinius darbus. Stebėjome tekintojų specialybių pamokas, dalyvavome diskusijoje su mokytojais švietimo klausimais. Didelį įspūdį paliko susitikimas su Baskų vyriausybės profesinio rengimo inspektoriumi.

Balandžio 23 -30 d.d. su grupe kolegų iš Marijampolės profesinio centro bei Kauno prekybos ir verslo mokyklos teko lankytis Škotijoje, North Glasgow College.

                      Šios stažuotės tikslas - susipažinti, kaip gyvenimo įgūdžiai diegiami Jungtinėje Karalystėje, aptarti jų diegimo metodiką, pasidalinti šių įgūdžių diegimo patirtimi bei metodais su kolegomis iš Jungtinės karalystės.

                      Atvykę į North Glasgow College dalyvavome susitikime su  institucijos vadovu, fakultetų dekanais. Jie pristatė Škotijos švietimo sistemą.

                      Lankėmės koledžo fakultetuose, susipažinome su mokymo metodologijomis, mokymusi, gyvenimo įgūdžių diegimu mokant įvairias specialybes. Bendravome su šiame koledže besimokančiais mokiniais iš viso pasaulio, taip pat ir iš Lietuvos.

                      Aplankėme Glasgow ir Edinburgo miestų žymias vietas, susipažinome su Škotijos kultūra.

                      Kelionė buvo puiki, paliko daug neišdildomų įspūdžių.

 

Simno žemės ūkio mokyklos mokytojų stažuotės ES šalyse

 

Simno žemės ūkio mokykla siunčiančiojo partnerio teisėmis dalyvavo Aukštadvario žemės ūkio mokyklos administruojamame Leonadro da Vinci programos tarptautinio mobilumo projekte „Pažangios patirties perkėlimas bendradarbiaujant profesijos mokytojams ir įmonėms ES šalyse“. Pagrindinis šio projekto tikslas – plėsti bendradarbiavimą tarp mokymo specialistų ir darbo rinkos atstovų, užtikrinant mokymo turinio kaitą, kad jaunų specialistų rengimas atitiktų darbo rinkos poreikius.

Projekto įgyvendinimo metu keturi profesinio rengimo specialistai iš Simno žemės ūkio mokyklos - tai Ramutė Šarkauskienė, Aldona Marcinkevičienė, Danguolė Grėbliūnienė ir Albinas Mortūnas turėjo galimybę išvažiuoti į stažuotę ES šalyse. Projekto įgyvendinimo metu iš viso vyko keturi mokytojų vizitai į: Wisamar GbR mokymosi visą gyvenimą ir konsultavimo organizaciją Leipcige; Smiltenes technikumą, Latvijoje; Narvos profesinio rengimo centrą, Estijoje bei Antonio dela Lucia profesinėje žemės ūkio mokykloje Feltre, Italijoje

Projektui baigiantis, gegužės 14 dieną Aukštadvario žemės ūkio mokykloje buvo surengtas projekto dalyvių seminaras. Seminaro metu vyko stažuočių pristatymai: projekto dalyviai paruošė pristatomąją medžiagą, pasakojo apie patirtus įspūdžius bei įgytas naujas kompetencijas, atsakinėjo į klausimus.. Buvo aptarti pasiekti projekto rezultatai bei išnagrinėta bendradarbiavimo patirtis tarp darbdavių ir specialistus rengiančių mokyklų, profesijos mokytojų, skleidžiant ir įdiegiant į mokymo procesą inovatyvias darbo technologijas, perimtos profesijų, kurioms yra rengiami specialistai, technologines naujoves.

Mokytojų stažuotės buvo pilnai finansuotos iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos respublikoje administruoja Švietimo mainų ir paramos fondas. Kiekvienas projekto dalyvis gavo stažuotės pripažinimo dokumentus – Europass tarptautinio mobilumo sertifikatus.

Atsižvelgiant į stažuočių metu mokytojų įgytas žinias bei įsisavintus inovatyvius mokymo metodus, Simno žemės ūkio mokykloje numatoma svarstyti, kaip tobulinti mokymo programas, siekiant profesinį rengimą Lietuvoje priartinti prie Europos Sąjungos lygio.

 

 

ĮVYKDYTI PROJEKTAI:

  Projektas „Ūkininkų ir kitų fizinių asmenų, užsiimančių žemės ūkio ar alternatyvia žemės ūkio veikla, mokymu pagal

 mokymo programos rinkinį Nr.18 “( kodas – BPD2004-EZUf-4.7.0-02-05/0013-01).

Buvo mokoma pagal šias programas:

1. Kompiuterinis raštingumas ir informacinių technologijų panaudojimas (40 val.).

2. Informacinės technologijos (pažengusiems) (40 val.).

3. Verslinis braškių auginimas (16 val.).

4. Pažangiausių technologijų taikymas auginant braškes ( 40 val.).

5. Racionalus kultūrinių ganyklų naudojimas (16 val.).

6. Bulvių apsauga nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių (37 val.).

7. Verslinis aviečių ir gervuogių auginimas ( 16 val.).

8. Vėjo energijos naudojimas (8 val.).

Dalyvavo 208 klausytojai iš Alytaus ir Varėnos savivaldybių.

Projekto pradžia – 2006.01.30

Projekto pabaiga  - 2006.05.15