SIMNO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA

      MOKYKLOS VIZIIJA

 Apie mus
 Mokyklos strategija
 Mokytojai
 Mokymas
 Projektai
 Laisvalaikis:
    Būreliai
    Šventės
    Sportas
 Kontaktai
 Nuotraukos

Naudingos nuorodos

Vizija

   Simno žemės ūkio mokykla profesinio ugdymo institucija – atvira demokratiškais principais, besivadovaujanti bendražmogiškomis vertybėmis, teikianti profesinį mokymą, perkvalifikavimą, pasiruošusi gyventi šiuolaikinėje visuomenėje.

Misija

 Sudaryti geras sąlygas siekti aukštos ugdymo kokybės, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio norus ir galimybes.

 Bendrauti ir bendradarbiauti, būti atviriems visuomenei.

 Kurti saugią aplinką.

 Savo veiklą grįsti demokratiniais principais.

 Ugdyti sąmoningą bei turintį tvirtas vertybines nuostatas kvalifikuotą specialistą.

Filosofija

  Humanistinė demokratinė filosofija ir vertybių sistema sudaro palankias sąlygas mokyklos bendruomenės veiklą grįsti demokratijos principais, bendradarbiavimu ir pasitikėjimu, planų ir veiksmų suderinamumu bei vientisumu, kūrybiškumu ir nuolatiniu atsinaujinimu.

Veiklos prioritetai:

      -         optimalus ir lankstus ugdymo sistemos kūrimas;

-         kokybiškų mokymo paslaugų teikimas;

-         ugdymo modernizavimas ir bendruomenės gebėjimo naudotis šiuolaikine technika ir technologijų

           tobulinimas;

-         ugdymo ir profesinio mokymo procesų kokybės priežiūros tobulinimas;

-         ugdymo ir profesinio mokymo infrastruktūros plėtra.