SIMNO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA

       MOKYTOJAI

 Apie mus
 Mokyklos strategija
 Mokytojai
 Mokymas
 Projektai
 Laisvalaikis:
    Būreliai
    Šventės
    Sportas
 Kontaktai
 Nuotraukos

Naudingos nuorodos

 

      Pagarba ir dėmesys žmogui - mūsų kolektyvo veiklos pagrindas. Simno žemės ūkio mokykloje dirba žmonės, turintys pedagoginį pašaukimą, tvirtas žinais, didelę pedagoginio ir praktinio darbo patirtį. Mokykloje dirba 3 edukologijos magistrai, 5 mokytojai metodininkai, 16 vyresniųjų mokytojų. Tobulindami mokymo programas ir mokymo priemones, naudodami modernias technologijas, geriausius mokymo metodus  mūsų pedagogai ugdo mokinius iš visos Lietuvos.

 

MOKYKLOS DIREKTORIAUS  PAVADUOTOJŲ IR MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Kvalifikacinė kategorija (nurodyti dalyką)

Dėstomi dalykai

Pareigos

1.

Laima Majauskienė

Lietuvių k. mokytoja metodininkė

Lietuvių k.,  valstybinė kalbos kultūra

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2.

Kęstutis Daniulevičius

Inžinierinės mechanizacijos ir braižybos  vyr. profesijos mokytojas

Darbų sauga, statybinė braižyba, techninė braižyba

Direktoriaus pavaduotojas  profesiniam mokymui

3.

Artūras Dimša

Profesijos mokytojas

Bitininkystės pagrindai

Pavaduotojas administraciniam ūkiui

4.

Jonas Zavistauskas

Vyr. profesijos mokytojas

Statybos darbų mechanizavimas, kelių eismo taisyklės, saugaus eismo pagrindai

Bendrojo lavinimo skyriaus vedėjas

5.

Laimutė Zavistauskienė

Lietuvių k. mokytoja metodininkė

Lietuvių k., kalbos kultūra, menai, meninė raiška

Lietuvių k. mokytoja

6.

Danutė Tacionienė

Rusų k. vyr. mokytoja, lietuvių k. mokytoja

Rusų k., specialybės (rusų ) užsienio k., lietuvių k.

Rusų k. ir literatūros mokytoja

7.

Elena Varaškienė

Anglų k.  vyr. mokytoja

Anglų k., specialybės (anglų) užsienio k.,

Anglų k. mokytoja

8.

Ramutė Šarkauskienė

Matematikos mokytoja metodininkė

Matematika

Matematikos mokytoja

9.

Napoleonas Andrijauskas

Kūno kultūros mokytojas metodininkas

Kūno kultūra

Kūno kultūros mokytojas

10.

Irma Janulevičienė

Biologijos

 vyr. mokytoja

Biologija

Biologijos mokytoja

11.

Regina Dranginienė

Chemijos, tikybos, gyvulininkystės vyr. mokytoja

Chemija, tikyba, etika, verslo etika, ekonomikos pagrindai, gyvulininkystės pagrindai

Chemijos, tikybos, gyvulininkystės pagrindų mokytoja

12.

Sigitas Antanas Auškalnis

Fizikos  mokytojas

Fizika

Fizikos mokytojas

13.

Irma Baidokienė

Informacinių technologijų profesijos mokytoja

Informacinės technologijos, informatika ir informacinės technologijos, verslo korespondencija, kompiuterinis duomenų apdorojimas

Informacinių technologijų mokytoja

14.

Vilius Smaidžiūnas

Profesijos mokytojas

Suvirinimo darbų technologija, mašinų remontas, kalimo technologija

Profesijos mokytojas

15.

Albinas Mortūnas

Žemės ūkio technikos vyr. profesijos mokytojas

Mašinų remontas, traktoriai ir žemės ūkio mašinos, metalų technologija, suvirinimo darbų technologija

Profesijos mokytojas

16.

Magdė Rutkauskienė

Gyvulininkystės pagrindų       vyr. profesijos mokytoja, prekybos ir maisto ruošimo įrengimų mokytoja

Gyvulininkystės pagrindai, prekybos įrengimai, maisto prekių mokslas, apskaita ir kalkuliacija

Profesijos mokytoja

17.

Nijolė Mataitienė

Maisto ruošimo vyr. profesijos mokytoja, prancūzų kalbos vyr. mokytoja

Prancūzų k, kulinarija, konditerija, maisto ruošimo technologija, maisto atsargos, mitybos fiziologija

Prancūzų k. mokytoja,

profesijos mokytoja

18.

Ksavera Purvinienė

Maisto ruošimo profesijos mokytoja

Prekių mokslas, produkcijos aptarnavimas, prekybos įrengimai, maisto atsargos, kulinarija

Profesijos mokytoja

19.

Ina Nedzinskienė

Estetikos 

vyr. mokytoja

Estetika

Bibliotekos vedėja

20.

Jonas Pranciškus Juškauskas

Vyr. geografijos mokytojas

Geografija ir politologija, geografija

Geografijos mokytojas

21.

Danguolė Grėbliūnienė

Vyr. istorijos mokytoja

Istorija ir politologija,  verslo teisė, pilietinis ugdymas, teisės pagrindai, biznio ekonomika, marketingas

Istorijos mokytoja

22.

Irena Kašėtienė

Ekonomikos dalykų vyr. profesijos mokytoja

Ekonomika ir verslo pagrindai, marketingas, biznio ekonomika, kainodara, prekių rėmimas, apskaita ir finansai

Ekonominių dalykų mokytoja

23.

Lina Kyguolienė

Apskaitos ir finansų profesijos mokytoja

Apskaita ir finansai, prekių rėmimas

Vyr. finansininkė

24.

Modestas Lapinskas

Vyr. profesijos mokytojas

Statybos darbų mechanizavimas. specializacija

Profesijos mokytojas

25.

Lina Viršilienė

Profesijos mokytoja metodininkė

Gėlininkystė,

želdinių projektavimas,

ekologija, projektinė veikla,

dendrologija,

fito dizainas

Profesijos mokytoja metodininkė

26.

Danutė Kazlauskienė

Augalininkystės vyr. profesijos mokytoja

Žemės mokslas, daržininkystė, augalininkystė, augalų apsauga,

vaisių laikymas, sodininkystė, projektinė veikla

Profesijos mokytoja

27.

Aldona Marcinkevičienė

Augalininkystės

 vyr. profesijos mokytoja

Augalų apsauga, vaisių laikymas, sodininkystė, gėlininkystė,  žemės mokslas, daržininkystė, ekologija, civilinė sauga darbų sauga, maisto atsargos

Profesijos mokytoja

28.

Antanas Malaškevičius

Statybos darbų vyr. profesijos mokytojas

Betonavimo  darbų technologija, staliaus ir dailidės darbų technologija, apdailos darbų technologija,  dažymo darbų technologija, pastatų dalys, specializacija.

Profesijos mokytojas

29.

Juozas Giniūnas

Statybos darbų profesijos mokytojas

Betonavimo  darbų technologija, staliaus ir dailidės darbų technologija, apdailos darbų technologija,  dažymo darbų technologija, medžiagų mokslas.

Profesijos mokytojas

30.

Kęstutis Kyguolis

Statybos darbų profesijos mokytojas

Mūro darbų technologija, betonavimo darbų technologija,  staliaus ir dailidės darbų technologija, apdailos darbų technologija.

Vairuotojas